شرکت در بزرگترین نمایشگاه قطعات یدکی جهان در اتومکانیکال فرانکفورت ۲۰۱۶

شرکت در بزرگترین نمایشگاه قطعات یدکی جهان در اتومکانیکال فرانکفورت ۲۰۱۶